UdgiverMinitutor
PlatformiOS
Aldersgruppe4 – 8 år (Alle aldre med læsevanskeligheder)
Pris35 kr.

Knæk Læsekoden arbejder med helt grundlæggende bogstavlyde og -sammensætninger. Den er målrettet den meget tidlige læser, men har også fokus på at hjælpe børn med læsevanskeligheder. Til det bruger appen på fin vis fonetisk (lyd) understøttelse af bogstavlyde, vrøvleord og de 120 mest brugte ord i det danske sprog. 

I appen er mulighed for at træne eller at spille. Man skal dog ikke lade sig narre af spillene, der ikke rigtig er spil, men flere træningsøvelser, hvor du blot får point. Knæk Læsekoden er og bliver en træningsapp, med meget trivielle øvelser. Det må træning også gerne være, men sjovt bliver det altså ikke.  

Mens appen er virkelig god til at lære børnene grundlæggende bogstavlyde og bogstavsammensætninger, er der også plads til forbedringer:

I alle app’ens spil hører man en en bogstavlyd eller et ord og skal vælge det fra en liste. Vælger man forkert resulterer det i en “båt lyd”. Denne lyd kunne man sagtens have suppleret med, at man hørte det “forkerte” ord, man havde valgt. Dermed ville ordet være nemmere at genkende næste gang og understøtte, at man ikke blot trykker på tilfældige ord, indtil man rammer rigtigt. 

Jeg kan være i tvivl om værdien i at tegne plakat store bogstaver med fingeren på en iPad skærm, og jeg synes, appen gør for meget ud af øvelsen. Mange apps gør det samme, og der kan være ræsonnement i genkendelsen af bogstavet og den tilhørende lyd. Måske også til dels den motoriske bevægelse. Men at børnene skal kunne overføre bevægelsen til at kunne skrive selv, eksempelvis på papir, har jeg svært ved at se, særligt i mine egne børns motoriske udfoldelser.

Jeg savner en bredere kobling til rigtige ord. I Knæk Læsekoden er det kun 120 ord spillet, der giver mulighed for at arbejde med (/genkende) hele rigtige ord. Den udprægede brug af vrøvleord (mi, lø, vu) i appen er et godt værktøj til afkodning for børn, der har vanskeligt ved at lære at læse. Men vrøvleord fylder meget i Knæk Læsekoden. 

Derfor; Skal I igang med noget læse- og bogstavtræning derhjemme, ville jeg starte med at installere Leo og Mona Læsesjov. Den er gratis og har mange af de samme elementer og en mere legende tilgang til læsetræning. Hvis I har behov for noget mere dybdegående læsetræning, er Knæk Læsekoden en fin app til dette formål. Anbefalingen herfra er, at man så bruger den som en “æggeursapp” med måske 10-15 min daglig træning i en periode, hvor man har behov for at træne bogstavlyde.