Denne artikel er til dig, der er nysgerrig på gældende anbefalinger og den nyeste viden, vi har om børn og skærmtid. Artiklen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Du kan finde links til mere viden nederst i artiklen.

Debatten om skærmtid

Skærmtid er et meget debatteret emne, særligt når det kommer til børn. Debatten har ofte to sider:

1. Hvor meget skærmtid er passende for børn i forskellige aldersgrupper?

2. Kan skærmtid være forstyrrende eller decideret skadeligt for børns udvikling?

Det korte svar er, at der ikke er noget entydigt svar. Verdenssundhedorganisationen WHO anbefaler eksempelvis maks. 1 times stillesiddende skærmtid for børn i 2-4 års alderen. Men forskningen på området er splittet, og denne grænse har mødt kritik fra førende medieforskere herhjemme.

Sundhedsstyrelsen i Danmark er for nyligt (2020) kommet på banen med en række anbefalinger. Styrelsen præsenterer nogle mere overordnede rammer, der skal tolkes ud fra et forsigtighedsprincip. Man skal som forældre ikke være unødigt bekymret, men forsøge at skabe fornuftige rammer og spilleregler for egne børn og familie. Der kan være stor forskel på, hvad der fungerer hjemme hos naboen og hvad der fungerer hjemme hos jer.

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Her et kort resume af styrelsens anbefalinger. De gælder for skærmtid (brug af computer, tablet eller mobiltelefon) og for alle børn i 0-15 års alderen. De er dermed meget bredt rammesat. Anbefalingerne skal ses i et trivsels- og sundhedsperspektiv:

  1. Børn har brug for søvn og søvn styrker børns indlæringsevne. Undgå skærmtid inden sengetid og overvej at få skærmen helt ud af soveværelset.
  2. Skærmtid er fint, men må ikke overskygge fysisk aktivitet. Bevægelse og fysisk aktivitet skal fylde mere i børns hverdag end stillesiddende skærmtid. Særligt de mindste har behov for meget fysisk aktivitet til at udvikle sig motorisk.
  3. Anerkend at børn også har et liv online. Vis interesse og vær nysgerrig både på de positive sider, som muligheden for at skabe og dyrke venskaber og de negative sider som eksempelvis frygten for at gå glip af noget.
  4. Se skærmtid som et familie anliggende. Skal der skabes tydelige rammer for børns skærmbrug, når man længst ved, der også er tydelige rammer for de voksne. Børn gør bekendt som vi gør, og ikke som vi siger. Overvej også om egen skærmbrug sommetider er til hinder for det nærvær, børn i alle aldre har brug for.

 

Lad os tale mere om, hvad børnene laver foran skærmen

Samtidigt med, at man som forælder skal finde nogle fornuftige rammer for skærmtid derhjemme, bør man også overveje, hvad børnene laver foran skærmen. Det er ofte overset i debatten om skærmtid, at devices som iPads og smartphones rummer nogle helt nye muligheder for at lege – både alene og sammen med andre. Skærmtid kan blive et negativt ladet begreb, der frembringer dårlig samvittighed hos forældre. Men sådan behøver det ikke at være.